Prof. Dr.
A. Kemal BAYÜLKEM

İletişim

E-randevu

Prof. Dr.
A. Kemal BAYÜLKEM

Nöroloji

1941 yılında İstanbul’da doğmuştur. İlk ve orta öğrenimini Fatih ilkokulu ve Gelenbevi ortaokulu ve Vefa Lisesi’nde tamamlamıştır. Tıp öğrenimini İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, uzmanlık eğitimini İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöropsikiyatri Anabilim Dalında tamamlamıştır. Samsun Askeri Hastanesi, S.B. Samsun Devlet Hastanesi, Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı öğretim üyeliği, Amerikan ve Alman Hastanesinde Konsültan Nörolog, Türk Kalp Vakfı Nörokardiyoloji Merkezi Nöropsikiyatri uzmanı olarak çalışmıştır. Yurtdışı bilimsel çalışmaları: Visiting Neurolog olarak, Department of Neurology in ST Thomas Hospital ve National For Nervous Disease London / UK. Postdosctoral Research Fellow olarak uyku bozuklukları, Parkinson hastalıkları ve hareket bozuklukları kliniği, Restorative nöroloji ve Human neurobiology in Baylor Collage of Medicine Houston  / Teksas, Parkinson kliniği NIH, NINDS, BETHESDA, MD- USA’de Adjunct investigator olarak yaptığı çalışmalarını takiben, 2018 yılından itibaren Özel Medikent Hastanesi’nde hizmet vermeye devam etmektedir.

Evli ve iki çocuk babasıdır. Klasik Müzik, seyahat etme, tiyatro, futbol ve voleybol maçlarını izleme ve doğa yürüyüşleri hobileri arasındadır.

Prof. Dr. A. Kemal BAYÜLKEM
Nöroloji

Detaylı bilgiler

Eğitim

Lise: VEFA LİSESİ

Üniversite: İSTANBUL ÜNİV. TIP FAKÜLTESİ, 1967 : İST. ÜNİV. CERRAHPAŞA TIP FAK. (NÖRO- PSİKİYATRİ UZMANI) 1971

Doçentlik: NÖROLOJİ . EGE ÜNİV.TIP FAKÜLTESİ NÖROLOJİ ABD, 1981

Profösörlük: NÖROLOJİ AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. TIP FAKÜLTESİ NÖROLOJİ ABD, 1995

Çalıştığı Kurumlar

YURT İÇİ :

1967/ 1971 : CERRAHPAŞA TIP FK,NÖROPSİKİYATRİ ABD

1971/ 1973 : SAMSUN ASKERİ HASTANE (YEDEK SUBAY)

1973/ 1977 : S.B. SAMSUN DEVLET HASTANESİ

1977/ 1984 : S.B. ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ NÖROLOJİ

KLİNİĞİ ŞEF.MV. – İSTANBUL

1984/ 1994 : S.B. HASEKİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ NÖROLOJİ KL. ŞEFİ

1994/ 1997 : ADNAN MENDERES ÜNİV. TIP FAK. NÖROLOJİ A.B.D. ÖĞRETİM ÜYESİ

1987/ 2005 : KOCAELİ ÜNİV. TIP FAK. NÖROLOJİ A.B.D. ÖĞRETİM ÜYESİ

2005/ 2008 : İST. ÜNİV. CERRAHPAŞA TIP FAK. NÖROLOJİ A.B.D. ÖĞRETİM ÜYESİ

ÇALIŞTIĞI DİĞER KURUMLAR :

YURT İÇİ :

6/ 1988- 12/1994 AMERİKAN HASTANESİ

9/1999-8/ 2003: ALMAN HASTANESİ İSTANBUL

1/2001-1/2007 : TÜRK KALP VAKFI / İSTANBUL

 

 

YURT DIŞI :

1/ 1986 -3/1986 : VİSİTİNG NEUROLOG, DEPARTMENT OF NEUROLOGY . ST: THOMAS HOSPİTAL AND NATİONAL HOSPİTAL  /LONDON / UK

5/1987- 11/1987 : POSTDOCTORAL RESEARCH FELLOW.

İN SLEEP DİSORDORS AND RESEARCH CENTER DEPARTMENT OF PSYHİATRY BAYLOR COLLEGE OF MEDICINE / HOUSTON-TX-USA

4/12/ 1987- 3/11/1988 : VİSİTİNG NEUROLOG PARKİNSON’S DİSEASE CENTER AND MOVEMENT DİSORDERS CLİNİC .İN  DEPARTMENT OF NEUROLGY BAYLOR COLLEGE OF MEDICINE / HOUSTON / TX – USA

3/1/1988/ 5/1/1988 : VİSTİNG NEUROLOG, DİVİON OF RESTORATİVE NEUOROLOG AND HUMAN NEUROBİOLOGY, BAYLOR COLLEGE OF MEDİCİNE, HOUSTON / TX – USA

1/2007/ 1/ 2008 : ADJUNCT İNVESTİGATOR İN MEDİCAL NEUROLOJİCAL BRANCH

İN PARKİNSON CLİNİC, NIH, NINDS, BETHESDA, MD-USA

2009/2017 : SPECİAL VOLUNTEER AND ADJUNCT İNVESTİGATOR.

Mesleki Aktiviteler

9/1190-10/1992: S.B HASEKİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ BİLİMSEL KOMİTE BAŞKANLIĞI

1/1990-12/1994: TÜRKİYE HASTANE MÜTEHASISLIĞI DERNEĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

10/1995 : BİRİNCİ PARKİNSON HASTALIĞI HAREKET BOZUKLUKLARI SEMPOZYUMU’NUN DÜZENLENMESİ . ADNAN MENDERES ÜNİV, TIP FAK. NÖROLOJİ ABD. – AYDIN

2/2002 : TÜRK KALP VAKFINDA NÖROKARDİYOLOJİ MERKEZİ’NİN KURULMASI VE BAŞKANLIĞI

4/2003: 1. NÖROKARDİYOLOJİ SEMPEZYUMUNUN DÜZENLENMESİ /TÜRK KALP VAKFI / İSTANBUL

11/2004: 1. İNTERNASYONEL PARKİNSON HASTALIĞI VE PARKİNSONİZM SEMPEZYUMU’NUN DÜZENLENMESİ / İSTANBUL

6/2006 : 2. İNTERNASYONAL PARKİNSON HASTALIĞI VE PARKİNSONİZM SEMPOZYUMU’NUN DÜZENLENMESİ /İSTANBUL

Başlıca İlgi Alanları

BAŞ AĞRISI / GERİLİM TİPİ BAŞ AĞRISI

BEYİN DAMAR HASTALIKLARI – FELÇLER (KANAMA-İSKEMİK TIKANMA )

MİGREN

BAŞ DÖNMESİ (VERTİGO)

PARKİNSON HASTALIĞI VE DİĞER HAREKET BOZUKLUKLARI

HUZURSUZ BACAK SENDROMU

TREMOR

EPİLEPSİ

DEMANS : ALZHEİMER HASTALIĞI, VASKÜLER DEMANS VE DİĞERLERİ

EMOSYONEL STRES VE PSİKOSOMETİK HASTALIKLAR

PSİKONEVROZLAR

DİYABEİK NÖRAPATİ

TRİGEMİNAL NEVRALJİ

PERİFERİK YÜZ FELCİ

KAS HASTALIKLARI  : MİYESTENİA GRAVİS , MİYOPATİ – POLİMİYOZİT, DERMATOMİYOZİT VE DİĞERLERİ .

PSİKİYATRİK HASTALIKLAR : DEPRESYON, ŞİZOFRENİ VE PARANOİD SENDROM, PANİK ATAK VE PANİK BOZUKLUK, SOSYAL FOBİ, BİPOLAR BOZUKLUK

ÜYE OLDUĞU KURULUŞLAR

 • TÜRKİYE NÖROLOJİ DERNEĞİ
 • TÜRK NÖRO- PSİKİYATRİ DERNEĞİ
 • TÜRK EPİLEPSİ İLE SAVAŞ DERNEĞİ
 • TÜRK BEYİN- DAMAR HASTALIKLARI DERNEĞİ
 • TÜRK KALP VAKFI
 • TÜRK TABİBLER BİRLİĞİ
 • ALZHİMER DERNEĞİ
 • SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM VAKFI
 • MOVEMENT DİSORDERS SOCİCTY
 • AMERİKAN ACADEMY OF NEUROLOGY
 • KIRKLARELİ TABİBLER ODASI
 • İSTANBUL TABİBLER ODASI
İdari Görevler

– TÜRKİYE HASTANE ÜTEHASISLARI DERNEĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

 • SB HASEKİ HASTANESİ BİLİMSEL KURUL BAŞKANLIĞI
 • ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTELERİ NÖROLOJİ ABD NIN KURUCU BAŞKANLIĞI
 • ADNAN MENDERES ÜNİV. TIP FAKÜLTELERİ DAHİLİ BİLİMLER BÖLÜMÜ BAŞKANLIĞI
 • TÜRK KALP VAKFNDA NÖROKARDİYOLOJİ DERNEĞİNİN BAŞKANLIĞI

 

SEÇİLMİŞ YAYINLANMIŞ KLİNİK ARAŞTIRMA ÇALIŞMALARI

Bayulkem K and Ozdamar E. Frequency and side effects of L-dopa in Parkinsonism. The Journal of Cerrahpasa Medical Faculty 1974; 3:161-164.

Bayulkem K and Ozdamar E. Biochemical investigation of L-dopa effect in Parkinsonism. The Journal of Cerrahpasa Medical Faculty 1974; 5:4-6.

Aktuna Y, Bayulkem K, Forta H, Kirbas D. Bromocriptine in Parkinsonism. The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital 1979; 1:23-24.

Bayulkem K. Sural nerve velocity in diabetes mellitus. The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital 1979; 4: 239-246.

Bayulkem K. Motor nerve conduction velocity in diabetes mellitus. The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital 1981; 1-4: 42-84.

Bayulkem K. Sorbitol metabolism in diabetic polyneuropathy. Annual book of Diabetes 1983; 1: 280-310.

Bayulkem K. Demonstration of the result obtained by bromocriptine therapy in a patient presenting with serious symptoms of Parkinsonism (Video- tape).(It was presented in XVIII. Balkan Medical Congress, 1984, Istanbul.

Pala O and Bayulkem K. Treatment of Wilson’s disease with oral zinc sulphate. The Medical Bulletin of Haseki Hospital 1988; 4:385-388. 5

Erisir K and Bayulkem K. Evaluation with Webster Scale of clinical symptoms in patients with Idiopathic Parkinson’s disease on L-dopa + benserazid treatment. The Medical Bulletin of Haseki Hospital 1990; 2:105-111.

Karanfil H, Bayulkem K, Erisr K. Investigation of palmomental reflex in Parkinson’s disease and Pseudobulber paralysis. The Medical Journal of Turkish Hospitals 1992; 2: 63-69.

Tonyali B, Bayulkem K,Tuncberk S. Serum lipid and lipoprotein changes in cerebrovascular disease. The Medical Bulletin of Haseki Hospital 1993; 3:175-179.

Bayulkem K, Ulusoy K, Demiralp T. Visual evoked potentials in the idiopathic Parkinson’s disease. Istanbul Beyoglu Scientific Publication 1994; 1-4:12-16.

Temir S, Bayulkem K, Tek, K. Visual evoked potentials in cerebral infarcts. The Medical Bulletin of Haseki Hospital 1995; 33:21-29.

Bayulkem K, Kaya G, Tuncel A, Disci R. L-dopa + benserazid HBS in the treatment of Parkinson’s disease. The Medical Bulletin of Haseki Hospital 1996; 1:35-39.

Bayulkem K, Erisir K, Tuncel A, Bayulkem B. A study on the effect and tolerance of lisuride on Parkinson’s disease. Advances in Neurology, Volume 69, edited by L.Battistin, G.Scarlato, T, Caraceni and S.Ruggieri. Lippincott-Raven Publishers, Philadelphia, 1996; 65:519-530.

Turgut M and Bayulkem K. Cerebrovascular occulusive disease: Hydatidosis. Child’s Nerve Syst., Springer-Verlag, 1998; 14: 697-699.

Efendi H, Gonenc Z, Budak F, Bayulkem K , Komsuglu S. Visual and auditory evoked potentials in Parkinson’s disease. Journal of Turkish Parkinson’s disease Society 1999; 2(1):10-13.

Efendi H, Budak F, Gonenc Z, Bayulkem K, Komsuoglu S. Cerebral MRI, SPECT and clinical Correlation in Parkinson’s disease. Journal of Turkish Parkinson’s Disease Society 1999; 2(2):13-17.

Akyol A, Mungen, B, Turgut M, Akarsu S, Bolukbasi O, Bayulkem K . Treatment of juvenile Migraine with subcutaneous sumatriptan. Curr. Paed. Res 1999; 3(1):33-36.

Bayulkem K, Akyol A, Bayulkem G, Bayulkem B, Genel H. The efficacy of pergolide added to L-dopa in the treatment of Parkinson’s disease. The Medical Bulletin of Haseki Hospital 2001; 39: 194-200.

Bayulkem K. and Torun F. Venlafaxine versus sertraline in patients with depression in Parkinson’s disease. The book of 7thCongress of European Soceity for Clinical Neuropharmacology, (Ed. L. Battistin) Trieste (Italy), May 5-9, 2004, Medimond, International proceedings 2004; 219-226.

Bayulkem K, Efendi H, Karabas G. Therapeutic efficacy and tolerability of olanzapine in essential tremor. The book of 7 thCongress of European Society of Clinical Neuropharmacology, (Ed. L. Battistin) Trieste (Italy), May 5-9, 2004, Medimond, International proceedings 2004; 2004; 91-96.

Sazci A, Ergul E, Bayulkem K. Association of the C677T and A1298C polymorphisms in the Methylenetetrahydrofolate reducase gene in patients with essential tremor in Turkey. Movement Disorders 2004; 19, 12:1472-1476.

Torun F, Bayulkem K, Torun SD. Efficacy of Sertraline in the Treatment of Depression in Patients with Parkinson,s disease. Turkiye Klinikleri J Med Sci 2010; 30(6):18527. 6

Torun F, Bayulkem K, Torun SD. Efficacy of Venlafaxine in the Treatment of Depression in Patients with Parkinson,s disease. Bulletin of Clinical Psychopharmacology 2011; 21(1) : 18-23.

Andican G, Konukoglu D, Bozlucay M, Bayulkem K, Firtina S, Burcak G. Plasma oxidative and inflammatrory markers in patients with idiopathic Parkinson`s disease. Acta Neurologica Belgica 2012; 112(2):155-159.

KLİNİK ARAŞTIRMALARA KATILIM

Co-Investigator in” Neuropathological features in different focal dystonias”.National Institude of Neurological Disorders and Stroke ,NIH, Bethesda, MD: A retrospective study ,10/2014-present

Principal investigator Clinical Trial Sponsor: Investigation Fund of Rector ship of Istanbul University, Istanbul, Turkey

Protocol No: 556/14082006, Can serum and urine 8-Hydroxydegunisine levels be a biomarker of oxidative stress and following up of the prognosis in Parkinson’s disease? 04/2006-12/2008

Neurology and Biochemistry Departments of Cerrahpasa Medical Faculty, Istanbul UniversityTurkey.

Co- Investigator NIH 4/2007-present. National Institute of Neurological Disorders and Stroke, National Institutes of Health, Bethesda, MD.

Protocol 07-N-0137, expanding the phenotype of the LRRK2 mutation in Individuals with history of Parkinson disease and their relatives: a prospective study

DİĞER KLİNİK ARAŞTIRMA ÇALIŞMALARI (Poster Sunumlar):

Erisir K, Bayulkem K, Yilmaz E. Determination of vanil mandelic acid and 5-Hydroxy indol acetic acid amounts in the urine before and after L-dopa+benserazid therapy in Parkinson’s disease and investigation of correlation with its clinical symptoms. Journal of Endocrinological Investigation European Neuroendocrin Association, E.N.E.A. Abstract of Commnications 1991; Vol.14/Suppl.4-6:91.

Bayulkem K. The research of the relation between depression and seratonergic system in Parkinson’s Disease. Journal of Endocrinological Investigation, E .N.E.A. Abstract of Communication 1991; Vol.14/Suppl.4-6:91.

Bayulkem K. The incidence and characteristics of pain in idiopathic Parkinson’s disease. Abstract Book of the Second International Congress of the Movement Disorders 1992; 224.

Bayulkem K. Erisir K, Tuncel A. A study on the response of writing tremor to treatment by primidone. Abstract Book of the Second International Congress of the Movement Disorders 1992; 190.

Bayulkem K and Kaya G. The therapeutical effect of oral zinc sulphate treatment in the Wilson’s disease. Abstract Book of the Third International Congress of Movement Disorders 1994 Vol.9/Suppl.1:56.

Bayulkem K, Barlas O, Turgut M, Soyer P, Kiziltan M, Kaya G, Mert M. Improvement by neurosurgical treatment in medically intractable persistent unilateral Parkinsonism. Abstract Book of the Fourth International Congress of Movement Disorders 1996 Vol.11/ Suppl. 1:242. 7

Bayulkem K, Tuncberk S, Turgut M, Tanor O. Results of Clinical examination computed tomography findings and neuropsychological tests in patients with thalamic hemorrage. Abstracts, 10 th International Symposium on Cerebral Hemodynamics.Cerebrovascular Disease, CDISE7/6 1996; Suppl.3,1-74:31.

Bayulkem K, Turgut M, Akyol A, Genel H. Headache in Parkinson’s disease: An evaluation of risk Factors .Journal of Neurological Sciences for Basic and Clinical Research. Abstracts of the XVI. World Congress of Neurology, Elsevier 1997; Vol.150/Suppl: 3.

Turgut M, Bayulkem K, Temocin A K, Genel H. Family history in patients with low back pain. Journal of Neurological Sciences for Basic and Clinical Research. Abstracts of the XVI.World Congress of Neurology, Elsevier 1997; Vol.150/Suppl: 335.

Bayulkem K, Efendi H, Gonenc Z, Ozkarakas H. Stapedial reflex in idiopathic Parkinson’s disease. Parkinsonism and Related Disorders.Abstracts of the XIII.International Congress on Parkinson’s Disease, Elsevier Science Ltd. 1999; Vol.5/Suppl: 36.

Bayulkem K and Torun F. Effectiveness of sertraline in treatment of depression with Parkinson’s disease. Abstracts of Movement Disorders Society’s Seventh International Congress of Parkinson’s Disease and Movement Disorders 2002;Vol.17/Suppl.5:203.

Bayulkem K, Efendi H, Karabas G. Clinical efficacy of Mirtazapine in patients with essential tremor. Abstracts of Movement Disorders Society’s Seventh international Congress of Parkinson’s Disease and Movement Disorders 2002; Vol.17/Suppl.5:1145.

Bayulkem K, Efendi H, Karabas G. Demographic and clinical characteristics of essential tremor in Kocaeli City. Abstracts of the Movement Disorders Society’s Seventh International Congress of Parkinson’s disease and Movement Disorders 2002; Vol.17/ Suppl.5:1148.

Bayulkem K, Gurpinar B, Bayulkem G, Aslantugrul E, Yildiz Y, Bayulkem B. Plasma homocysteine, folate and vitamin B12 levels in patients treated with Parkinson’s disease. Abstracts of Movement Disorders Society’s Eight Internatioal Congress of Parkinson’s disease and Movement Disorders 2004; Vol.19/ Suppl.9:721.

Iseri P, Bayulkem K , Efendi H, Okay T, Karabas G. L-dopa dependence in a young adult patient with Parkinson’s disease. Abstracts of Movement Disorders Society’sEight International Congress of Parkinson’s disease and Movement Disorders 2004; Vol.19/Suppl.9:792.

Sazci A, Akpinar G, Ergul E, Idrisoglu HA, Kara I, Bayulkem K. Association of catechol-omethyl transferase gene Val158 Met polymorphism with Parkinson’s disease. Abstracts of Movements Disorders Society’sEleventh International Congress of Parkinson’s Disease and Movement Disorders 2007; Vol.22/ Supp.16:S76.

Akpinar G, Ergul E, Sazci A, Kara I, Idrisoglu HA, Bayulkem K. Angiotensin I- Converting enzyme gene I/D polymorphism and Parkinson’s disease. Abstracts of Movement Disorders Society’s. Abstracts of Movement Disorders Society’s Eleventh International Congress of Parkinson’s Disease and Movement Disorders 2007; Vol.22/suppl. 16:S83.

Akpinar G, Ergul E, Kara I, Idrisoglu HA, Bayulkem K, Sazci A. Apoliporotein E polymorphism and Parkinson’s disease. Abstracts of Movement Disorders Society’s Eleventh International Congress of Parkinson’s Disease and Movement Disorders 2007; Vol.22/suppl. 16:248. 8

Ergul E, Sazci A, Bayulkem K. Lack of association between catecholamine-o-methyl transferase Val158. Met polymorphism and essential tremor. Abstracts of Movement Disorders Society’s Eleventh International Congress of Parkinson’s Disease and Movement Disorders 2007; Vol.22 Suppl.16:S289.

Lopez G, Bayulkem K, Choi JH, McElroy B, Crews C , Brooks M , Gupta N, Velayati A, Angela Britton A, Sidransky E, and Hallett M. Cognitive impairment in Parkinson patients with GBA mutations.7 th International Congress on Mental Dysfunctions & Other Non-motor features in Parkinson`s disease and Related Disorders (MDPD 2010) Barcelona, Spain,9-12 December (in Abstract Book).

Lopez G, Bayulkem K, Mc Elroy B, Crews C, Brooks M, Bayulkem B, Hallett M. Olfactory dysfunction correlation to non-motor symptoms in Parkinson`s disease patients. 16 th International Congress of Parkinson`s Disease and Movement Disorders. Dublin, Ireland on June 17- 21,2012(inCongress`s cd).

SEÇİLMİŞ YAYINLANMIŞ REVİEW (GÖZDEN GEÇİRME) ÇALIŞMALARI:

Bayulkem K. Orthostatic hypotensions. Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital 1978; 4:310- 320.

Bayulkem K. Perception disorders. Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital 1978; 1978; 3:288-296.

Bayulkem K. Intracranial hypertension syndrome and pseudotumor cerebry. Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital 1979; 3:179-196.

Bayulkem K. Diabetic Polyneuropathy. Symptomatology, classification and frequency. Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital 1979; 3:197-207.

Bayulkem K. Dopaminergic Agonists. Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital 1980; 1- 4:111-116.

Bayulkem K. Hypersomnie Syndromes. Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital 1980; 1- 4:25-28.

Bayulkem K. Parietal Lobe: Anatomy, Physiology and Symptomatology. Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital 1980; 1-4:90-101.

Bayulkem K. Ethiopathogenesis in diabetic polyneuropathy. Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital 1981; 1-4:128-141.

Bayulkem K. Jealousy, Maya 1985; 44:80-81. Bayulkem K. Neurogenic Shock. Medical Bulletin of Haseki Hospital (Special Journal for Shock Panel) 1985; 45-62.

Bayulkem K. Mental problems in young persons: Causes and proposals. Medical Bulletin of Haseki Hospital 1985; 4:363-370.

Bayulkem K. The tissue transplantation to the brain and the treatment of Parkinson’s disease. Medical Bulletin of Haseki Hospital 1987; 25(1) 67-74.

Bayulkem K. Migraine treatment. Medical Bulletin of Haseki Hospital 1988; 4:330-342. 9

Bayulkem K. The role of nocturnal penile investigations in sleep lab in impotence diagnosis and treatment. Medical Bulletin of Haseki Hospital 1988; 1:1-14.

Bayulkem K. Parasomnia. Medical Bulletin of Haseki Hospital 1988; 2:1-20.

Bayulkem K. Sleep in persons with disease involving nerve system’s organic disorders. Medical Bulletin of Haseki Hospital 1988; 4:290-313.

Bayulkem K. Clinical features and differential diagnosis of blefarospasm and idiopathic cranio-cervical dystonia (Meige syndrome). Medical Bulletin of Haseki Hospital 1988; 2:165-176.

Bayulkem K. Sleep disorders and clinical, genetic findings. Medical Bulletin of Haseki Hospital 1989; 1:20-23.

Bayulkem K. Clinical, genetic findings and sleep disorders in Tourette syndrome. Medical Bulletin of Haseki Hospital.1989; 1:20-23.

Soyer P and Bayulkem K. Poliomyelitis regarding neurological aspects. Medical Journal of Turkish Hospitals 1995; 2:21-23.

Bayulkem K. The approach to clinical diagnosis in Parkinson’s disease and clinical symptomatology in Parkinson-plus syndromes. In Parkinson’s disease and Movement Disorders. Edited by Kemal Bayulkem. Aydin, 1996; 43-47.

Turgut M, Akyol A, Bayulkem K. Limbic system. Anatomy, physiology, clinic and surgery. Medical Bulletin of Haseki Hospital 1997; 1:75-80.

Bayulkem K. Multiple System Atrophies. Journal of Turkish Parkinson’s Disease Soceity1999;2(1):39-41.

Bayulkem K. Dopamine receptor agonists in treatment of Parkinson’s disease.Dirim1999;9- 10:273-289.

Bayulkem K. Nitric okside.Its relation with Parkinson’s disease and apoptosis.Dirim1999;11-12:327-333.

Bayulkem K. The psychology of earthquake and stress. Serve Organization. Health 2000; 47-48.

Bayulkem K. Interaction of heart and brain in our life. Journal of Turkish Heart Foundation 2000; 7-8.

Bayulkem K. Stroke and risk factors. Journal of Turkish Heart Foundation 2002; 30-31

Bayulkem K. Cardiovascular symptoms and findings in diabetic neuropathy. The Booklet of I International Neurocardiology Symposium 2003; 21-22.

Bayulkem K. Menopause psychology. Journal of Turkish Heart Foundation 2003; 6-7.

Bayulkem K. What is Neurocardiology? Journal of Hipokrat 2003; 3:80-81.

Bayulkem G and Bayulkem K. Hyperhomosisteinemia in Parkinson’s disease: L-dopa 10 treatment, folate deficiency and effects of MTHFRC677T genotype. Journal of Hipokrat 2004; 2:93- 95.

Bayulkem K. Clinical Neurocardiology. Medical Network, Actual Medicine 2006; 5:58-61.

Bayulkem K. Corticobasal degeneration. Abstract book of II. International Parkinson’s disease and Parkinsonism Symposium 2006; 16.

Bayulkem K and Torun F.Treatment of depression in Parkinson’s disease.Yeni Symposium 2007; 1:14-20.

Bayulkem K. The effect of emotional stress on cardiovascular system. Abstract book of II.Internatioal Neurocardiology Symposium 2009; 33-34.

Bayulkem K and Lopez G. Nonmotor fluctuations in Parkinson’s disease: Clinical spectrum and classification. Journal of the Neurological Sciences 2010; 289:89-92

Bayulkem K and Lopez G. Clinical approach to nonmotor sensory fluctuations in Parkinson`s disease. Journal of the Neurological Sciences 2011; 310 (1-2):82-85

Lopez G, Bayulkem K, Hallett M. Progressive supranuclear palsy(PSP): Richardson syndrome and other PSP variants. Acta Neurol Scand DOI: 10.1111/ane.12546 (Published 2016.This article is a US. Goverment work and is in the public domain in the USA).

BAZI OLGU SUNUMLARI (Poster Presentations)

Soyer P, Bayulkem K, Karanfil H, Erisir K, Deva E. A neural-lepra case involving N.Ulnaris bilaterally as clinical and electrophysiological. XXV. National Psychiatry and Neurological Sciences Congress. The book of Presentation Summaries 1989:77-78.

Bayulkem K. Etiological causes in hemifacial spasm: A case report (Clinical evaluation and importance of Botilinum toxin in its treatment). II.National Neurology Congress, the book of Presentation Summaries 1989; 93.

Bayulkem K. Erisir K, Karanfil H. A Neuropolimyositis Case with involved distally resembling to Charcot Marie Tooth’s disease.II.National Neurology Congress, the Book of Presentation Summaries, 1989:97.

Bayulkem K, Akcetin M, Tanyeri S, Bahar S, Coban O. A Subarachnoid hemorrage case due to spinal arteriovenous malformation.III. National Neurology Congress, the Book of Presentation Summaries 1990:79.

Tanyeri S, Feyzaoglu H, Bayulkem K, Kuyubasi Z. A Sialore case.III.National Neurology Congress,The Book of Presentation Summaries 1990:103.

Bayulkem K, Korkmaz E, Akcetin M. Postanoxic myoclonus (Lance-Adams syndrome): A case report. III.National Neurology Congress, the Book of Presentation Summaries 1990:109.

Ornek I, Bayulkem K, Mumoglu S. A Benign intracranial hypertension case due to bilaterally polycystic over. III.National Neurology Congress, the Book of Presentation Summaries 1990:117-118. 11

Kendirli Y, Soyer P, Mumoglu S, Bayulkem K. Steinert`s disease: A case report. III.National Neurology Congress, the Book of Presentation Summaries 1990:113.

Korkmaz E, Bayulkem K, Soyer P, Deva E. Toxic polyneuropathy due to n-hexan.III.National Neurology Congress, the Book of Presentation Summaries 1990:113.

Erisir K, Bayulkem K, Kumbasar B.Neurological Complications of Sarcoidosis due to a case with a facial diplegia. IV.National Neurology Congress, the Book of Presentation Summaries 1991:74-75,

Bayulkem K, Ersir K, Tanyeri S, Tonyali B. Progressive supranuclear palsy: A case report. IV.National Neurology Congress, the Book of Presentation Summaries 1991:80-81.

Bayulkem K, Kotil K, Erisir K. Intrarcanial multiple tuberculoma: A case report. IV.National Neurology Congress, the Book of Presentation Summaries 1991:137.

Erisir K, Tonyali B, Bayulkem K.Two hemiballismus cases due to lacunars infarct.V.Natioanal Neurology Congress, the Book of Presentation Summaries 1992:86.

Mert M, Karanfil H, Bayulkem K. A Gross meningioma case showing peculiarity, Turkish Hospital Medical Journal (THMJ) 1994; 3-4:25.

Karabas G, Erkal B, Yilmaz A, Bayulkem K. Parkinsonism due to methoclopramide and mixt type Polyneuropathy in a patient with acute renal failure. XXVIII. National Neurology Congress, Special Issue 2002; 19-23.

Yildiz Y, Aslantugrul E, Tokay T, Selekler M, Bayulkem K. Neurofibromatosis case with epileptic Attacks: A case report. XXXIX. National Neurology Congress. The Book of Presentation Summaries 2003; 394-395.

KİTAP VE BÖLÜM YAZILARI:

Bayulkem K. Parkinson’s disease and Movement Disorders. I. Parkinson’s disease and Movement Disorders Symposium’s Book.Ed. Kemal Bayulkem, 10/29/1994, Aydin- Turkey

Bayulkem K. Antimigren drugs, Ed.Ismet Dokmeci.Pharmachology, Main concepts in drug applications, Saray MedicalPublishing, Bornova-Izmir, 1, 44:499-508, 1996.

Bayulkem K, Erisir K, Tuncel A, Bayulkem B. A study on the effect and tolerance of lisuride on Parkinson’s disease. Advances in Neurology, Volume 69, edited by L.Battistin, G.Scarlato, T.Caraceni and S.Ruggieri. Lippncott-Raven Publishers, Philadelphia, 65:519-530, 1996.

Bayulkem K. Case presentations in movement disorders. In: X. Degenerative disease of nervous system. Ed .Hulya Apaydin, The Lesson Book of Clinical Neurology.Istanbul,643-657,2009. Cerrahpasa Medical Faculty of Istanbul University’s Publishes, Faculty publication. No:260,University publication No:4748

Bayulkem K. Vertigo and balance in:I. Neurologic diagnosis and location. Ed .Hulya Apaydin, The Lesson Book of Clinical Neurology Istanbul,81-104,2009. Cerrahpasa Medical Faculty of Istanbul University’s Publishes, Faculty publication No:260,University publication No:4748 12

İletişim

E-Posta : kemal.bayuklem@gmail.com

a.kemal.bayulkem@medikent.com.tr

Doğum Yeri : İstanbul