VIP Panel
40 Yaş Üstü Kadın
Check-Up

Bilgi ve Randevu Hattı

e-Hizmetler

Placeholder image

PANEL İÇERİĞİ

Muayeneler

DAHILIYE MUAYENE
KADIN DOGUM MUAYENE
GENEL CERRAHI MUAYENE
KARDIYOLOJI MUAYENE
GÖZ MUAYENE
KBB MUAYENE
NÖROLOJI MUAYENE

Hemotolojik Testler

HEMOGRAM
SEDIMANTASYON

Biyokimya Testleri

SODYUM
POTASYUM
ALBÜMIN
KALSIYUM
TOTAL BILIRÜBIN
DIREK BILIRÜBIN
ÜRIK ASIT
CRP
LDH

Anemi Testleri

DEMIR
VITAMIN B12
VITAMIN D3
FOLIK ASIT
FERRITIN

Kolestrol Testleri

TOTAL KOLESTEROL
LDL KOLESTEROL
HDL KOLESTEROL
TRIGLISERIT
LDL

Diyabetik Testler

GLUKOZ (AÇLIK)
HEMOGLOBIN A1C
HOMA IR

Karaciğer Enzim Testleri

SGOT (AST)
SGPT (ALT)
GGT
AMILAZ

Seroloji Testleri

HBS AG
ANTI HCV
ANTI HBS
HIV

Böbrek Fonksiyon Testleri

ÜRE
KREATININ
IDRAR ANALIZI

Tümör Belirteç Testleri

CEA
CA-19-9

CA 125

CA 15-3

AFP

SMEAR

GAİTADA GİZLİ KAN

Hormon Testleri

LH

FSH

ESRTADİOL

Troid Testleri

TSH
T4
ANTI TPO
ANTI TROGLOBULIN

Kardiyolojik Tetkikler

EKG
EFOR TESTI
EKO

Radyolojik Görüntüleme Tetkikleri

PA AKCIGER GRAFISI
TÜM BATIN USG
TIROID USG
BEYIN MR

KEMİK DANSİTOMETRESİ

MEME USG

MAMOGRAFİ

KAROTIS VERTEBRAL DOPLER USG

COVID-19 Vaccination & Testing

Delivering world class medical care

Our Hospital provide the highest quality care to improve the health of our entire community through innovation, collaboration, service excellence, diversity and a commitment to patient safety

İLGİLİ BİRİMLER