Artifsiyel Üriner Sfinkter

Bilgi ve Randevu Hattı

e-Hizmetler

Artifsiyel Üriner Sfinkter

Çeşitli hastalıklar, travmalar veya radikal cerrahi ameliyatlar sonrası gelişebilen, şiddetli idrar inkontinansı (idrar kaçırma) hastalığında uygulanan bir çeşit protezdir. İdrar kontrolü sağlar. Ameliyat öncesi üroloji doktorunuz değerlendirme amacıyla ürodinami gibi ek hazırlık testleri isteyebilir. Ameliyatı yaklaşık 30-60 dakika arası sürerken hastanede yatış süresi 1 gündür.

ARTİFİSYEL ÜRİNER SFİNKTER

Nedir?

Çeşitli hastalıklar, travmalar veya radikal cerrahi ameliyatlar sonrası gelişebilen, şiddetli idrar inkontinansı (idrar kaçırma) hastalığında uygulanan bir çeşit protezdir. İdrar kontrolü sağlar. Ameliyat öncesi üroloji doktorunuz değerlendirme amacıyla ürodinami gibi ek hazırlık testleri isteyebilir. Ameliyatı yaklaşık 30-60 dakika arası sürerken hastanede yatış süresi 1 gündür.

ARTİFİSYEL ÜRİNER SFİNKTER

Çeşitli hastalıklar, travmalar veya radikal cerrahi ameliyatlar sonrası gelişebilen, şiddetli idrar inkontinansı (idrar kaçırma) hastalığında uygulanan bir çeşit protezdir. İdrar kontrolü sağlar. Ameliyat öncesi üroloji doktorunuz değerlendirme amacıyla ürodinami gibi ek hazırlık testleri isteyebilir. Ameliyatı yaklaşık 30-60 dakika arası sürerken hastanede yatış süresi 1 gündür.

İlgili Birimler