Çocuk Cerrahisi

Çocukluk çağına ait (0-17 yaş) cerrahi hastalıkların tanı ve tedavi yöntemlerini uygulayan bir bilim dalıdır.

Bilgi ve Randevu Hattı

e-Hizmetler

https://medikent.com.tr/wp-content/uploads/2023/11/b_ekrem_bey_siteee.jpg

Çocuk Cerrahisi UzmanıOp. Dr. Ekrem ÇANCILAR

Çocuk Cerrahisi

Yenidoğan döneminden erişkinliğe kadar olan çocukluk çağına ait (0-17 yaş), doğumsal ve/veya edinsel solunum, sindirim ve boşaltım sistemlerini ilgilendiren cerrahi hastalıkların tanı ve tedavi yöntemlerini uygulayan bir bilim dalıdır.

Çocuklar, hiçbir zaman erişkinlerin küçültülmüş bir hali değildir. Çocukluk çağının kendine has fizyolojisi ve hastalıkları vardır. Çocukluk çağında görülen hastalıklar, dönemlere göre farklı özellikler göstermektedir. Bu hastalıkların tanı ve tedavisi çocuğun gelişimi, fizyolojisi ve psikolojisi göz önüne alınarak yapılmalıdır. Cerrahi yaklaşım gerektiren hastalıklar ise ilgili konulara özgü tanı ve tedavi yöntemlerini belirleyen ve uygulayan Çocuk Cerrahları tarafından değerlendirilmeli ve gerçekleştirilmelidir.

Çocukluk çağında yapılan bir cerrahi müdehalenin sonuçlarını, hastalar bir ömür boyu üzerlerinde taşırlar. Bu yüzden tüm bu müdehaleler; uzun ve meşekkatli bir eğitimden geçen, en disiplinli ve en modern tedavi tekniklerini öğrenen, insiyatif alıp çok kısa bir sürede en ideal tedaviyi uygulayabilen iyi yetişmiş Çocuk Cerrahları tarafından yapılmalıdır.

Çocuk Cerrahisi Bilgilendirme Başlıkları:

Yenidoğanın Cerrahi Hastalıkları

·         Yemek borusunun doğumsal yokluğu, gelişimsel hataları ve soluk borusu ile ilişkisi

·         Doğumsal mide, duodenum (oniki parmak barsağı), ince barsak ve kalın barsağın yokluğu veya tıkanıklığı

·         Diyaframın olmamasına bağlı barsakların göğüs kafesinde yer alması ve akciğerlerin yetersiz gelişimi (Konjenital Diafragma Hernisi)

·         Doğumsal makat darlığı veya yokluğu (Anorektal malformasyonlar)

·         Prematürelik ve buna bağlı gelişen hastalıkların cerrahi tedavisi

·         Karın duvarının olmamasına bağlı barsakların karın dışında yer alması (Omfalosel ve Gastroşizis)

Sindirim Sistemi Cerrahi Hastalıkları

·         Yemek borusunun (ösofagus) darlıkları, yanıcı ve yakıcı madde içimine bağlı oluşan hastalılar (Korozif Ösofajit)

·         Mide darlık, tıkanıklık ve ülser hastalığı

·         Gastroözofagial reflü hastalığı (GER) ve komplikasyonları

·         İnce barsakların tıkanıklığı, polip hastalığı, inflamatuar barsak hastalıkları

·         Apendisit

·         Doğumsal barsak sinirlerinin gelişim bozukluğuna bağlı megakolon (genişlemiş kalın barsak) (Hirschprung Hastalığı)

·         Kabızlık, makatta çatlak ve fistül oluşumu

·         Ergenlerde hemoraid ve cerrahisi

·         Kasık fıtığı, göbek fıtığı

·         Karaciğer kist, abse ve tümörleri

·         Safra yollarının doğumsal yokluğu, kistik genişlemesi ve taş hastalığı

·         Pankreas kistleri ve tümörleri

·         Dalak hastalıkları ve kan kastalıklarında dalak çıkarılması

Solunum Sistemi Cerrahi Hastalıkları

·         Doğumsal akciğer hastalıkları, kistleri

·         Akciğer enfeksiyonlarına bağlı gelişen abse ve ampiyemin tedavisi

·         Soluk borusunun doğumsal hastalıkları

·         Soluk borusuna yabancı cisim kaçması ve bronkoskopik girişimler

·         Pnömotoraks, hemotoraks

·         Göğüs kafesinin deformiteleri (kunduracı göğüs, güvercin göğüs)

Çocuklarda Travma

·         Trafik kazaları

·         Düşme, darp ve buna benzer genel vücüt travmaları

·         Hırpalanmış çocuk sendromu

·         Kesici, delici, karın, göğüs travmaları

Çocukluk Çağında Kanser Hastalıkları ve Cerrahi Tedavileri

In this rare type of cardiomyopathy, the muscle in the lower right heart chamber (right ventricle) is replaced by scar tissue, which can lead to heart rhythm problems. It’s often caused by genetic mutations.

Hormonal Hastalıkların Cerrahi Tedavisi

·         Tiroid bezi (guatr) hastalıkları

·         Pankreas hastalıkları

·         Böbrek üstü bezi hastalıkları

Çocuklarda Baş Boyun Cerrahisi

·         Boyun kitleleri

·         Doğumsal boyun kistleri ve sinüsleri

Yanık

·         Yanıkların ayaktan ve yatırılarak her türlü tedavisi

Medikent Çocuk Cerrahisi: Minik Yürekleri Güvenle Onarıyoruz!

Uzman Ellerde Çocuk Sağlığına Özenli Yaklaşım!

Medikent Çocuk Cerrahisi birimi olarak, minik hastalarımızın sağlığına özel bir dokunuşla yaklaşıyoruz. Deneyimli çocuk cerrahlarımız ve pediatrik uzman ekibimizle, çocuk sağlığına yönelik cerrahi müdahalelerde güvenli ve etkili çözümler sunuyoruz. Minik yürekleri sağlıkla onarmak için hemen bizimle iletişime geçin ve çocuk cerrahisi randevunuzu alın!

İLGİLİ BİRİMLER