Portfolio

Nanotechnology immersion along the information highway will close the loop solely.
Screenshot

Bu iki yöntem sayesinde tüm bel kemiğini (omurga) ve her iki bacağı film üzerinde görüntülemek mümkün olmaktadır. Hastanemizdeki  Dijital Röntgen cihazımızla, sonuca götüren ve kaliteli skolyoz ve ortoröntgenografi incelemeleri rahatlıkla yapılabilmektedir.

Ortoröntgenogram-Alt Extremite Boy Grafisi, özellikle gençlerde ve gelişme çağlarında sık görülen omurga eğriliği (skolyoz) ve bacaklardaki eğriliğin   belirlenmesinde ve bacak  uzunluk ölçümünde yararlanılan bir tetkiktir. Röntgen cihazında yapılır. Çalışma prensibi, normal röntgene benzese de uzun bir alan incelendiği için farklı donanımlı bir cihaz gerektirmektedir.Bu donanım, tüm cihazlarda bulunmaz. Bu inceleme de diğer teknoloji alanlarında olduğu gibi zaman içinde gelişmeler göstermiştir. Hastanemizde  daha az radyasyonlu çok amaçlı dijital röntgen cihazı bulunmaktadır. Bu cihazla çekimler yapılmakta, çekilen görüntüler üzerinde ölçümler alınmaktadır. Ayrıca diğer hekimlerin de istediği ölçümü yapabilmesi için ölçümsüz görüntüler de hastaya verilir. Dijital tetkik olduğu için saklama, ölçüm yapma, birden fazla filme basma, CD’ye kayıt etme, görüntü gönderme gibi diğer tüm dijital görüntüleme özelliklerine de sahiptir

SKOLYOZ GRAFİSİ (ORTORÖNTGENOGRAFİ)

Skolyoz, bel kemiğinde farklı nedenlerle meydana gelen eğriliklerdir. Normalde düz olarak duran bel kemiğinin, sağa yada sola ve sıklıkla her iki tarafa oluşturduğu eğrilikler skolyoz olarak adlandırılır. Genellikle skolyoz ile birlikte omurgada dönüklük (rotasyon) birlikte bulunur. Skolyozlar, yapısal olanlar ve olmayanlar olarak sınıflandırılırlar. Genellikle tedavi gerektirecek kadar ileri derecede skolyozlar, kız çocuklarda daha sık görülür. Bazen ise, ailesinde skolyoz bulunan çocuklarda da genetik olarak ortaya çıkabilir.

Skolyoz Grafisi, özel bir röntgen uygulamasıdır. Bu uygulama sayesinde hem eğriliğin varlığı tam olarak kanıtlanır, hem de alınan grafiler üzerinde ölçüm yapılarak skolyozun derecesi orataya konur. Skolyoz Grafisinde tüm bel kemiğini film üzerinde görüntülemek mümkün olmaktadır. Ortoröntgenografi bir Dijital Röntgen yöntemi olup, aynı zamanda bacaklardaki kısalıkların tespiti için de kullanılmaktadır. Hastanemizde  bulunan Dijital Röntgen cihazımızla Skolyoz Grafisi yani Ortoröntgenogram tetkikleri yapılabilmektedir.

Skolyoz filmi nasıl çekilir ?

Skolyoz 3 planlı bir röntgen filmidir.Tek bir yönden çekilen tek bir film ile tam olarak anlaşılamaz. En az 2 plandan çekilen radyografilere ihtiyaç vardır. Standart olarak ön-arka ve yan filmler çekilir. Skolyoz filminde boyundaki en üst omurlardan, kalça kemiklere kadar tüm kemik yapılar tek büyük bir filmde görülmelidir. Parça parça çekilen filmlerde analiz zorlaşabilir veya imkânsız hale gelebilir. Skolyoz filmi çekilmesinde dikkat edilmesi gereken bir diğer husus ise skolyoz çekimlerinin hastaya ayakta sağlanmasıdır. Ayakta durulduğunda yer çekimi etkisi ile eğrilikler gerçek durumlarını daha iyi yansıtacaktır. Bundan dolayı görüntünün kaltiesi daha iyi olmuş olacaktır.

Bacak Uzunluk Grafisi 

Bacak uzunluk Grafisi ,bacakların uzunluk farkını ve bacaklarda eğrilikleri değerlendirmek için kullanılan bir tıbbi testtir. Bu grafik,  bacak uzunluk eşitsizliklerinin  ve şekil bozukluklarının  tespit edilmesi ve tedavi planlamasında kullanılmasına yardımcı olur. Tedavinin etkinliğini izlemek ve uygun tedavi yöntemlerini belirlemek için sıklıkla kullanılır.

Ortoröntgenogram (alt ekstremite) grafisi için özel bir hazırlık gerektmez. Tetkik odasında hastanın üzerindeki metal eşyalar çıkarılır ve önlük giydirilir. Dijital yöntemlerin kullanıldığı bu tetkikte, görüntüler üzerinde uzunluk ve açıların ölçülmesi ve hatta CD’ye aktarılması gibi teknolojik avantajlar bulunur.

Ortoröntgenogram (alt ekstremite) grafi sinin, geleneksel yöntemlere göre dijital olarak çekilmesi, birçok avantaj sunar. Görüntülerin üzerinde yapılan ölçümler ve analizler, uzunluk ve açıları daha hassas bir şekilde gösterir. Bu bilgiler, hastanın tedavi planlamasında ve takibinde önemli bir rol oynar. Ayrıca, dijital görüntülerin kolayca saklanabilmesi, arşivlenebilmesi ve gerektiğinde kolaylıkla paylaşılabilmesi gibi pratik faydaları vardır.

 

Tansiyon Holter Cihazı (2)
Tansiyon Holter Cihazı (1)

Ritim holteri cihazı aynı zamanda hastanın gün boyu aktiviteleri, uyku ve dinlenme süreleri boyunca sık aralıklarla tansiyon değerlerini de ölçer. Yine bu ölçümler bilgisayara aktarılarak çıkan raporla doktor değerlendirmesine sunulur. Teşhis ve tedavi düzenlemede yardımcı olur.

Tansiyon Holter Cihazı (1)
Tansiyon Holter Cihazı (2)

Çarpıntı şikayeti olan hastalarımızın günlük yaşantısını sürdürürken hangi aşamalarda şikayetlerinin meydana geldiğini ölçen cihazdır. İstenen tetkike göre hasta üzerinde takılı kalan cihazın topladığı kalp ritmi ölçümleri, bilgisayara aktarılarak doktorun değerlendirmesine sunulur. Değerlendirme sonucunda teşhis ve tedavi düzenlenir.

Odyometri Cihazı

İşitme duyarlılığını ölçerek teşhis koymada yardımcı olan cihazlardır. Konuşma sesleri ve saf seslere karşı olan duyarlılığı ölçer. Ölçümler 10-20 dakika arası değişmektedir.

NULL