Radikal İnguinal Orşiektomi

Bilgi ve Randevu Hattı

e-Hizmetler

Radikal İnguinal Orşiektomi

Genel veya spinal anestezi altında ameliyat gerçekleştirilir. Hastalığa bağlı olarak, olası veya kesin tanı konmuş testis kanseri nedeniyle testislerin cerrahi olarak alınması gerekmektedir. Hastalıklı testisin bulunduğu taraf karın alt kesimi kasık bölgesine yaklaşık 5-7 cm’lik kesi gerçekleştirilerek testis çıkarılır. Ameliyattan sonra gerekli görülürse operasyon sahasına bir dren konabilir.

ORŞİOPEKSİ (TESTİSİN İNDİRİLMESİ)

Nedir?

İnmemiş testis hastalığı; testisin olması gereken skrotum (torba) yerine inguinal kanal dediğimiz fıtık kanalı veya karın içerisinde olması durumudur .

Tanı

Testisin bulunduğu yerden farklı olması testis gelişimini etkileyerek testiste küçülme, erişkinlikte sperm üretim bozuklukları, kısırlık, testiküler kanser gelişimi risklerinin artması gibi negatif sonuçlar doğurabilmektedir . Bu negatif etkilerin erken yaşlarda (6 aylık) başladığı bilinmektedir . Eskiden ameliyat için 2-3 yaş beklenirken günümüzde 1 yaş civarında önerilmektedir. Tek taraflı veya çift taraflı olabilir . Tanıda fizik muayene değerlidir, retraktil testis (utangaç testis) hastalığı ile ayırıcı tanı yapılmalıdır.

Tedavi

Ayrıca ultrasonografi, mr, laparoskopi(muayene ve görüntüleme yöntemleri ile görülemeyen testis varlığında) kullanılabilir. Orşiopeksi ameliyatı kasık bölgesinden yapılan kesi ile testis bulunarak skrotum içerisine indirilip tespit edilir. Ameliyat süresi hastalığın derecesine göre ortalama 30 dk- 2 saat arasındadır.Hastanede yatış süresi 1 gündür.

ORŞİOPEKSİ (TESTİSİN İNDİRİLMESİ)

Orşiopeksi ameliyatı kasık bölgesinden yapılan kesi ile testis bulunarak skrotum içerisine indirilip tespit edilir. Ameliyat süresi hastalığın derecesine göre ortalama 30 dk- 2 saat arasındadır.Hastanede yatış süresi 1 gündür.

İlgili Birimler