Radikal Prostatektomi

Bilgi ve Randevu Hattı

e-Hizmetler

Radikal Prostatektomi

Prostat ve lenf bezleri genel veya epidural anestezi altında alt karında 10-15 cm.lik bir kesi ile çıkartılır. Lenf düğümleri rutin olarak çıkartılır ve prostat ile birlikte kanserin evresinin anlaşılması için patolojik değerlendirmeye gönderilir. Vazektomi işlemi rutin olarak yapılır. Operasyon bitiminde mesaneye bir kateter ve operasyon

bölgesine bir dren yerleştirilir.

RADİKAL PROSTATEKTOMİ

Tedavi Süreci

Prostat ve lenf bezleri genel veya epidural anestezi altında alt karında 10-15 cm’lik bir kesi ile çıkartılır. Lenf
düğümleri rutin olarak çıkartılır ve prostat ile birlikte kanserin evresinin anlaşılması için patolojik değerlendirmeye
gönderilir. Vazektomi işlemi rutin olarak yapılır. Operasyon bitiminde mesaneye bir kateter ve operasyon
bölgesine bir dren yerleştirilir.

RADİKAL PROSTATEKTOMİ

Prostat ve lenf bezleri genel veya epidural anestezi altında alt karında 10-15 cm’lik bir kesi ile çıkartılır. Lenf
düğümleri rutin olarak çıkartılır ve prostat ile birlikte kanserin evresinin anlaşılması için patolojik değerlendirmeye
gönderilir. Vazektomi işlemi rutin olarak yapılır. Operasyon bitiminde mesaneye bir kateter ve operasyon
bölgesine bir dren yerleştirilir.

İlgili Birimler