Üroflowmetre


İdrar akımının hızını, şeklini ve miktarını gösteren ÜROFLOWMETRİ testi hastanemizde uzman hekim denetiminde yapılmaktadır.

Bilgi ve Randevu Hattı

e-Hizmetler

Üroflowmetre

İdrar akımının hızını, şeklini ve miktarını gösteren ÜROFLOWMETRİ testi hastanemizde uzman hekim denetiminde  yapılmaktadır.  İdrar kesesine ait nedenlerle ve ya idrar kesesinin çıkışından sonraki hastalıklarda (prostat hipertrofisi, üretra darlıkları gibi) bozulmuş olan işeme fonksiyonunun araştırılmasında kullanılır.
Üroflowmetri’ nin Kullanım Alanları
Alt üriner sistem obstrüksiyonları: BPH(iyi huylu prostat hastalıkları), üretra darlıkları, prostat kanseri, mesane boynu darlıkları, fimosis.
İşeme kusurları: Yetersit detrüsör kasılmaları, hiper/hipoomplian mesane.
Alt üriner sistem obstrüksiyonu nedeni ile medikal tedavi görenlerin ve ya opere olan hastaların takipleri ve ilaç dozu ayarlanması.
Beyin – omurilik operasyonu geçiren hastaların işeme kabiliyetlerinde olan değişiklerin gözlenmesi.

Üroflowmetri Testi

Üroflowmetri ile Elde Edilen Veriler

1. Maksimum işeme hızı (Maximum Flow Rate-Fmean)
2. Ortalama işeme hızı (Mean Flow Rate -Fmean)
3. İşeme süresi (Vtime)
4. Maximum işeme hızına ulaşma süresi (Time-to-Fmax)
5. İşenen İdrar Hacmi (Volüm) (Obstrüksiyon, fimozis, yetersiz hiper/hipoomplian)

Kullanım Alanları

Alt üriner sistem obstrüksiyonları: BPH(iyi huylu prostat hastalıkları), üretra darlıkları, prostat kanseri, mesane boynu darlıkları, fimosis.
İşeme kusurları: Yetersit detrüsör kasılmaları, hiper/hipoomplian mesane.
Alt üriner sistem obstrüksiyonu nedeni ile medikal tedavi görenlerin ve ya opere olan hastaların takipleri ve ilaç dozu ayarlanması.
Beyin – omurilik operasyonu geçiren hastaların işeme kabiliyetlerinde olan değişiklerin gözlenmesi.

Üroflowmetri Testi

İdrar akımının hızını, şeklini ve miktarını gösteren ÜROFLOWMETRİ testi hastanemizde uzman hekim denetiminde yapılmaktadır

. İdrar kesesine ait nedenlerle ve ya idrar kesesinin çıkışından sonraki hastalıklarda (prostat hipertrofisi, üretra darlıkları gibi) bozulmuş olan işeme fonksiyonunun araştırılmasında kullanılır.

 

İlgili Birimler